บริการ Web Hosting By Digital Idea Plus Co.,Ltd.
colocation colocation colocation colocation colocation colocation colocation colocation colocation
colocation colocation colocation colocation colocation colocation colocation colocation colocation
colocation colocation colocation colocation colocation colocation colocation colocation colocation


               จากเว็บ http://www.siamseller.com ผู้ให้บริการ Web Hosting ที่เริ่มต้นจดทะเบียน วันที่ 04 ตุลาคม 2002
วันนี้เราก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 ของการให้บริการและเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพมากกว่าเดิมด้วยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ในนาม บริษัท ดิจิตอล ไอเดีย พลัส จำกัด และเพิ่มเติมการบริการ อีกหลายส่วนเพื่อให้ครอบคลุมและครบวงจร มากกว่าเดิม
เพื่อความสะดวก แก่ลูกค้า และ ความมั่นใจที่มากขึ้นและยังทำการเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าอีกระดับหลังจากทำการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด
ด้วยการ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทำให้ท่านสามารถเชื่อมั่นในการให้บริการ ของเราได้มากขึ้นอีก

เนื้อที่ 200 MB 1GB 5GB 10GB
Data transfer / Monthly 10 GB 20GB 50GB 100GB
Add Domain 1 1 10 20
PHP 5 + Zend Optimize hosting_service hosting_service hosting_service hosting_service
MySQL 5 5 10 20 30
PhpMyAdmin hosting_service hosting_service hosting_service hosting_service
DirectAdmin Control Panal hosting_service hosting_service hosting_service hosting_service
Unlimit email accounts hosting_service hosting_service hosting_service hosting_service
Webmail hosting_service hosting_service hosting_service hosting_service
POP 3 Email hosting_service hosting_service hosting_service hosting_service
Support 24 ชั่วโมง hosting_service hosting_service hosting_service hosting_service
Support Google App hosting_service hosting_service hosting_service hosting_service
ระบบ Block Spam Mail hosting_service hosting_service hosting_service hosting_service
ราคารายเดือน 299
399
499
599
ชำระ 3 เดือนลด 5% hosting_service hosting_service hosting_service hosting_service
ชำระ 6 เดือนลด 10% hosting_service hosting_service hosting_service hosting_service
ชำระ 9 เดือนลด 15% hosting_service hosting_service hosting_service hosting_service
ชำระ 12 เดือนลด 20% hosting_service hosting_service hosting_service hosting_service

Server Colocation Dedicate Server & Web Hostting Service By Digital Idea Plus Co.,Ltd
TAGS : HOSTING,Hosting,host,โฮส

กว่า 12 ปี ในการให้บริการ ด้าน Web Hosting Domain Name และ Server Colocation